Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3915
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΜΕΛΩΔΙΑ
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΥΠ.Τ/260
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΥΠ. ΤΥΠ.18720/Ε/11.12.2000
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Μη ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 2962/05.03.08
Συχνότητα: 106,8 ΑΗ ΛΙΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ
Νομός: Τρικάλων
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 7 ΤΚ 421 00 ΤΡΙΚΑΛΑ
Τηλέφωνα: 24310 32000 | 6981915321
Φαξ: 24310 32000
E-mail: info@melodia1068.gr
Φορέας: 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΘΗΣ

Διακριτικός τίτλος: ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΘΗΣ

Αντικαθιστά : 

ΡΑΔΙΟ ΛΑΪΦ

Νομός: Τρικάλων

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο