Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3923
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΡΑΔΙΟ ΛΑΪΦ
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΥΠ. ΤΥΠ.18720/Ε/11.12.2000
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Μη λειτουργών
Νομός: Τρικάλων
Φορέας: 

Ρ/Σ: ΡΑΔΙΟ ΛΑΪΦ

Διακριτικός τίτλος: Ρ/Σ: ΡΑΔΙΟ ΛΑΪΦ

Αντικαταστάθηκε από: 

ΜΕΛΩΔΙΑ

Νομός: Τρικάλων

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο