Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3932
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΤΡΙΚΑΛΑ 103,5 - ΤΟΠΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΥΠ. ΤΥΠ.17908/Ε/4.9.2000
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Μη λειτουργών
Νομός: Τρικάλων
Φορέας: 

Ρ/Σ: ΤΡΙΚΑΛΑ 103,5 - ΤΟΠΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ

Διακριτικός τίτλος: Ρ/Σ: ΤΡΙΚΑΛΑ 103,5 - ΤΟΠΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ

Αντικαθιστά : 

ΤΟΠΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Νομός: Τρικάλων

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Αντικαταστάθηκε από: 

ΡΑΔΙΟ ΤΡΙΚΑΛΑ

Νομός: Τρικάλων

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο