Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3927
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΡΑΔΙΟ ΤΡΙΚΑΛΑ
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΥΠ.Τ/253
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΥΠ. ΤΥΠ.17908/Ε/4.9.2000
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Μη ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 3740/28.03.08
Συχνότητα: 103,5 ΔΟΒΡΟΥΤΣΙ
Νομός: Τρικάλων
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΔΕΛΤΑ ΛΑΡΙΣΗΣ ΤΚ 421 00 ΤΡΙΚΑΛΑ
Τηλέφωνα: 2431020553 | 2431020554
Φαξ: 2431074003
Φορέας: 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ

Διακριτικός τίτλος: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ

Αντικαθιστά : 

ΤΡΙΚΑΛΑ 103,5 - ΤΟΠΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ

Νομός: Τρικάλων

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο