Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/1767
Είδος εγγραφής: Στοιχεία φορέα
Επωνυμία φορέα: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ
Διακριτικός τίτλος: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ
Νομική μορφή φορέα: ΑΤΟΜΙΚΗ
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΔΕΛΤΑ ΛΑΡΙΣΗΣ ΤΚ 421 00 ΤΡΙΚΑΛΑ
Τηλέφωνα: 2431020553 | 2431020554
Φαξ: 2431074003
Σταθμός: 

ΡΑΔΙΟ ΤΡΙΚΑΛΑ

Νομός: Τρικάλων

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Φορέων --> Λοιποί

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο