Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3934
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: PROTO FM
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΥΠ.Τ/79
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΥΠ.ΤΥΠ. 21300/Ε1/4027/19-10-2000
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Μη ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 14385/16.10.07
Συχνότητα: 99 ΣΟΥΒΛΕΡΟ
Νομός: Καρδίτσας
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΜΟΥΖΑΚΙ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΚ 430 60
Τηλέφωνα: 2445042870 | 2445043200
Φαξ: 2445042444
E-mail: info@protofm.gr
Φορέας: 

ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑ

Διακριτικός τίτλος: ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑ

Αντικαθιστά : 

Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Νομός: Καρδίτσας

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο