Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3935
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΥΠ.ΤΥΠ. 21300/Ε1/4027/19-10-2000
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Μη λειτουργών
Νομός: Καρδίτσας
Φορέας: 

Ρ/Σ: Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Διακριτικός τίτλος: Ρ/Σ: Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Αντικαταστάθηκε από: 

PROTO FM

Νομός: Καρδίτσας

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο