Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/1775
Είδος εγγραφής: Στοιχεία φορέα
Επωνυμία φορέα: Ρ/Σ: Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Διακριτικός τίτλος: Ρ/Σ: Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σταθμός: 

Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Νομός: Καρδίτσας

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Φορέων --> Λοιποί

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο