Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3936
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: KISS 100,4 FM
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΒΝΛ15/03
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ 15/20.5.2003
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Μη ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 14239/15.10.07
Συχνότητα: 100,4 ΔΟΒΡΟΥΤΣΙ
Νομός: Καρδίτσας
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΔΙΑΚΟΥ 10 ΤΚ 43100 ΚΑΡΔΙΤΣΑ
Τηλέφωνα: 2441020101
Φαξ: 2441020101
E-mail: kissfm@orionmedia.gr
Φορέας: 

ΙΝΑ ΦΙΛΙΠΠΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΕΚΤΟΡΑΣ ΤΣΑΒΑΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. -ΠΡΩΗΝ ΦΩΤΙΟΣ ΣΚΟΥΦΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε).

Διακριτικός τίτλος: ΙΝΑ ΦΙΛΙΠΠΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΕΚΤΟΡΑΣ ΤΣΑΒΑΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. -ΠΡΩΗΝ ΦΩΤΙΟΣ ΣΚΟΥΦΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε).


ΕΚΤΟΡΑΣ ΤΣΑΒΑΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

Διακριτικός τίτλος: ΕΚΤΟΡΑΣ ΤΣΑΒΑΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.


ΦΩΤΙΟΣ ΣΚΟΥΦΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

Διακριτικός τίτλος: ΦΩΤΙΟΣ ΣΚΟΥΦΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

Αντικαθιστά : 

ΡΑΔΙΟ ΕΝΑ

Νομός: Καρδίτσας

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Σχετιζόμενα έγγραφα: 


Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο