Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3937
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΡΑΔΙΟ ΕΝΑ
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ 15/20.5.2003
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Νομός: Καρδίτσας
Φορέας: 

Ρ/Σ: ΡΑΔΙΟ ΕΝΑ - 2

Διακριτικός τίτλος: Ρ/Σ: ΡΑΔΙΟ ΕΝΑ - 2

Αντικαταστάθηκε από: 

KISS 100,4 FM

Νομός: Καρδίτσας

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο