Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3938
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: COSMOS FM
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΒΝΛ94/03
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ 94/30.10.2003
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Μη ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 14405/16.10.07
Συχνότητα: 99,5 ΔΟΒΡΟΥΤΣΙ
Νομός: Καρδίτσας
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΤΚ 430 60 ΤΡΥΓΟΝΑ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Τηλέφωνα: 2445043000
Φαξ: 2445043000
E-mail: cosmosfmgr@gmail.com
Φορέας: 

ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΑΓΑΛΙΟΣ

Διακριτικός τίτλος: ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΑΓΑΛΙΟΣ

Σχετιζόμενα έγγραφα: 

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο