Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/1778
Είδος εγγραφής: Στοιχεία φορέα
Επωνυμία φορέα: ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΑΓΑΛΙΟΣ
Διακριτικός τίτλος: ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΑΓΑΛΙΟΣ
Νομική μορφή φορέα: ΑΤΟΜΙΚΗ
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΤΚ 430 60 ΤΡΥΓΟΝΑ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Τηλέφωνα: 2445043000 | 2445043435
Φαξ: 2445043437
E-mail: cosmosfmgr@gmail.com
Σταθμός: 

COSMOS FM

Νομός: Καρδίτσας

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Φορέων --> Λοιποί

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο