Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3939
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ANGEL 102,8
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΥΠ.Τ/162
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΥΠ.ΤΥΠ. 17763/Ε1/3267/1-9-2000
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Μη ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 14522/17.10.07
Συχνότητα: 102,8 ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΣ
Νομός: Καρδίτσας
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΚΑΡΔΙΤΣΟΜΑΓΟΥΛΑ ΤΚ 431 00 ΚΑΡΔΙΤΣΑ
Τηλέφωνα: 2441075714
Φαξ: 2441075714
E-mail: kard1028@otenet.gr
Φορέας: 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΤΣΕΛΟΣ

Διακριτικός τίτλος: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΤΣΕΛΟΣ

Αντικαθιστά : 

ΔΙΑΥΛΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Νομός: Καρδίτσας

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο