Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3940
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΔΙΑΥΛΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΥΠ.ΤΥΠ. 17763/Ε1/3267/1-9-2000
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Μη λειτουργών
Νομός: Καρδίτσας
Φορέας: 

Ρ/Σ: ΔΙΑΥΛΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Διακριτικός τίτλος: Ρ/Σ: ΔΙΑΥΛΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Αντικαταστάθηκε από: 

ANGEL 102,8

Νομός: Καρδίτσας

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο