Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3946
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: LIFE RADIO
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΥΠ.Τ/131
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΥΠ. ΤΥΠ. 1303/E1/23.1.2000
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Μη ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 14306/16.10.07
Συχνότητα: 106,3 ΜΕΣΗΜΕΡΙ
Νόμιμη Συχνότητα Σύμφωνα με ΕΣΡ : ΘΕΣΗ ΜΕΣΗΜΕΡΙ /82/1.3.2011
Νομός: Πέλλας
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΧΡΥΣΟΣΤ. ΣΜΥΡΝΗΣ 6 ΑΡΙΔΑΙΑ ΑΛΜΩΠΙΑΣ
Τηλέφωνα: 2384021128
Φαξ: 2384021138
Φορέας: 

ΚΑΡΑΓΙΟΒΑΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Διακριτικός τίτλος: ΚΑΡΑΓΙΟΒΑΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Αντικαθιστά : 

SUPERSONIC

Νομός: Πέλλας

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Σχετιζόμενα έγγραφα: 

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο