Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3947
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: SUPERSONIC
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΥΠ. ΤΥΠ. 1303/E1/23.1.2000
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Μη λειτουργών
Νομός: Πέλλας
Φορέας: 

Ρ/Σ: SUPERSONIC

Διακριτικός τίτλος: Ρ/Σ: SUPERSONIC

Αντικαταστάθηκε από: 

LIFE RADIO

Νομός: Πέλλας

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο