Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3951
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΠΕΛΛΑ FM STEREO
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΒΝΛ26/03
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ 26/27.5.2003
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 14441/16.10.07 15172/22.10.07
Συχνότητα: 103,2 ΒΟΡΑΣ ΠΕΛΛΑΣ
Νόμιμος Εκπρόσωπος: ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΣΚΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
Νομός: Πέλλας
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΓΝΑΤΙΑΣ 55 ΤΚ58100 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ
Τηλέφωνα: 2382029222 | 2382029333
Φαξ: 2382029747
Φορέας: 

RADIO-TV PRESS ΠΕΛΛΑ Ε.Π.Ε.

Διακριτικός τίτλος: RADIO-TV PRESS ΠΕΛΛΑ Ε.Π.Ε.

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο