Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/1791
Είδος εγγραφής: Στοιχεία φορέα
Επωνυμία φορέα: RADIO-TV PRESS ΠΕΛΛΑ Ε.Π.Ε.
Διακριτικός τίτλος: RADIO-TV PRESS ΠΕΛΛΑ Ε.Π.Ε.
Νομική μορφή φορέα: ΑΤΟΜΙΚΗ
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΓΝΑΤΙΑΣ 55 ΤΚ58100 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ
Τηλέφωνα: 2382029222 | 2382029333
Φαξ: 2382029747
Σταθμός: 

ΠΕΛΛΑ FM STEREO

Νομός: Πέλλας

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Φορέων --> Λοιποί

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο