Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3963
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΡΥΘΜΟΣ 89,3
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΒΝΛ15/08
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ. 15/25.11.08
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Μη ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 11973/05.12.08
Συχνότητα: 89,3 ΕΓΚΛΟΥΒΗ -----ΑΝΕΚΤΗ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΣΤΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 101,9 ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘ.850/03/7-5-2018 ΤΗΣ ΕΕΤΤ
Νόμιμος Εκπρόσωπος: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ: ΜΙΧΑΗΛ ΜΙΧΟΣ
Νομός: Λευκάδας
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΤΚ 311 00
Τηλέφωνα: 26450 92607 | 26820 23809 | 6972406805
Φαξ: 2682301347
E-mail: info@energymedia.gr
Φορέας: 

ENERGY MEDIA GROUP ΙΚΕ

Διακριτικός τίτλος: ENERGY MEDIA GROUP ΙΚΕ

Αντικαθιστά : 

HIT FM

Νομός: Λευκάδας

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Σχετιζόμενα έγγραφα: 


Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο