Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3964
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: HIT FM
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ. 15/25.11.08
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Μη λειτουργών
Νομός: Λευκάδας
Φορέας: 

Ρ/Σ: HIT FM - 2

Διακριτικός τίτλος: Ρ/Σ: HIT FM - 2

Αντικαταστάθηκε από: 

ΡΥΘΜΟΣ 89,3

Νομός: Λευκάδας

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο