Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3966
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: DIZZY FM 96,9
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΥΠ.Τ/152
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ ΥΠ' ΑΡ. 404/3.11.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡ. 1156/Ε/24.1.2001
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Μη λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Μη ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 14827/19.10.07
Νόμιμη Συχνότητα Σύμφωνα με ΕΣΡ : 96,6 ΜΟΝΗ ΒΡΥΩΜΕΝΗΣ/207/2006
Νομός: Λασιθίου
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΠΕΡ. ΜΑΡΔΑΤΙ ΤΚ 721 00 ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Τηλέφωνα: 2841082848 | 2841026457
Φαξ: 2841025176
Φορέας: 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΓΟΥΡΟΣ

Διακριτικός τίτλος: ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΓΟΥΡΟΣ

Αντικαθιστά : 

ΔΙΑΥΛΟΣ ΚΡΗΤΗΣ

Νομός: Λασιθίου

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο