Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3972
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΔΙΑΥΛΟΣ ΚΡΗΤΗΣ
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ ΥΠ' ΑΡ. 404/3.11.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡ. 1156/Ε/24.1.2001
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Νομός: Λασιθίου
Φορέας: 

Ρ/Σ: ΔΙΑΥΛΟΣ ΚΡΗΤΗΣ

Διακριτικός τίτλος: Ρ/Σ: ΔΙΑΥΛΟΣ ΚΡΗΤΗΣ

Αντικαταστάθηκε από: 

DIZZY FM 96,9

Νομός: Λασιθίου

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο