Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3967
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: MADNESS 95
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΥΠ.Τ/313
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΥΠ. ΤΥΠ.3536/9.2.2001
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Μη ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 12606/17.09.07 12729/19.09.07
Συχνότητα: 95 ΑΝΑΤΟΛΗ
Νομός: Λασιθίου
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΚΕΝΤΡΙ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΤΚ72200
Τηλέφωνα: 2842028236 | 2842080440
Φαξ: 2842025044 | 2842089218
E-mail: info@madness95.gr
Φορέας: 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΚΑΚΗ

Διακριτικός τίτλος: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΚΑΚΗ

Αντικαθιστά : 

Ρ/Σ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Νομός: Λασιθίου

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο