Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3976
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: Ρ/Σ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΥΠ. ΤΥΠ.3536/9.2.2001
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Μη λειτουργών
Νομός: Λασιθίου
Φορέας: 

Ρ/Σ: Ρ/Σ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Διακριτικός τίτλος: Ρ/Σ: Ρ/Σ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Αντικαταστάθηκε από: 

MADNESS 95

Νομός: Λασιθίου

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο