Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3987
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: RAINBOW
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ 81/22.6.2004
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Μη λειτουργών
Νομός: Κέρκυρας
Φορέας: 

Ρ/Σ: RAINBOW

Διακριτικός τίτλος: Ρ/Σ: RAINBOW

Αντικαταστάθηκε από: 

ΡΑΔΙΟ ΛΕΥΚΙΜΜΗ

Νομός: Κέρκυρας

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο