Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/4000
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΡΑΔΙΟ ΛΕΥΚΙΜΜΗ
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΒΝΛ81/04
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ 81/22.6.2004
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Μη ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 3943/03-04-08
Συχνότητα: 105,5 ΛΕΥΚΙΜΜΗ
Νομός: Κέρκυρας
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΡΑΓΩΝΙΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΙΜΑΙΩΝ
Τηλέφωνα: 2262061012
Φαξ: 2262061012
E-mail: radiolefkimmi@yahoo.gr
Φορέας: 

ΗΛΙΑΣ ΓΟΥΝΑΡΗΣ

Διακριτικός τίτλος: ΗΛΙΑΣ ΓΟΥΝΑΡΗΣ

Αντικαθιστά : 

RAINBOW

Νομός: Κέρκυρας

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο