Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/1840
Είδος εγγραφής: Στοιχεία φορέα
Επωνυμία φορέα: ΗΛΙΑΣ ΓΟΥΝΑΡΗΣ
Διακριτικός τίτλος: ΗΛΙΑΣ ΓΟΥΝΑΡΗΣ
Νομική μορφή φορέα: ΑΤΟΜΙΚΗ
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΡΑΓΩΝΙΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΙΜΑΙΩΝ
Τηλέφωνα: 2262061012
Φαξ: 2262061012
Σταθμός: 

ΡΑΔΙΟ ΛΕΥΚΙΜΜΗ

Νομός: Κέρκυρας

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Φορέων --> Λοιποί

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο