Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3993
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΚΕΡΚΥΡΑ FM
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΥΠ. ΤΥΠ. 3380/Ε1/217/8-2-2001
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Μη λειτουργών
Νομός: Κέρκυρας
Φορέας: 

Ρ/Σ: ΚΕΡΚΥΡΑ FM

Διακριτικός τίτλος: Ρ/Σ: ΚΕΡΚΥΡΑ FM

Αντικαταστάθηκε από: 

ΚΥΜΑ FM 90.3

Νομός: Κέρκυρας

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο