Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/3994
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΚΥΜΑ FM 90.3
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΥΠ.Τ/153
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΥΠ. ΤΥΠ. 3380/Ε1/217/8-2-2001
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 14948/19.10.07
Συχνότητα: 90,3 ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ
Νομός: Κέρκυρας
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΔΕΛΒΙΝΙΩΤΗ 21 Τ.Κ. 491 00 ΚΕΡΚΥΡΑ
Τηλέφωνα: 2661020 330
Φαξ: 2661020330
E-mail: kyma@kymaradio.gr
Φορέας: 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΑΔΟΣ

Διακριτικός τίτλος: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΑΔΟΣ

Αντικαθιστά : 

ΚΕΡΚΥΡΑ FM

Νομός: Κέρκυρας

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο