Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/4045
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΤΑΛΩΣ 88,6 FM
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΒΝΛ106/05
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ 106/22.12.05
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Μη ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 12945/24.09.07
Συχνότητα: 88,6 ΣΠΗΛΑΙΟ ΜΕΛΙΔΟΝΙΟΥ
Νομός: Ρεθύμνου
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΠΕΡΑΜΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΤΚ 74052
Τηλέφωνα: 2834023321
Φαξ: 2834023321
Φορέας: 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΚΛΑΒΟΥΝΑΚΗΣ

Διακριτικός τίτλος: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΚΛΑΒΟΥΝΑΚΗΣ

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο