Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/1885
Είδος εγγραφής: Στοιχεία φορέα
Επωνυμία φορέα: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΚΛΑΒΟΥΝΑΚΗΣ
Διακριτικός τίτλος: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΚΛΑΒΟΥΝΑΚΗΣ
Νομική μορφή φορέα: ΑΤΟΜΙΚΗ
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΠΕΡΑΜΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΤΚ 74052
Τηλέφωνα: 2834023321
Φαξ: 2834023321
Σταθμός: 

ΤΑΛΩΣ 88,6 FM

Νομός: Ρεθύμνου

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Φορέων --> Λοιποί

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο