Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/4060
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΠΑΥΛΕΙΟΣ ΛΟΓΟΣ
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΥΠ.Τ/351
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΥΠ. ΤΥΠ. 6731/Θ/1150/10.4.01
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Μη ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 16729/28.11.07
Συχνότητα: 90,2 ΛΕΙΒΑΔΙ
Επικαιροποίηση στοιχείων : ΑΠ 1219/1.2.2013: ΝΕΑ ΤΗΛ ΚΑΙ FAX-ΑΠ 1887/17.2.2015 ΣΤΟΙΧ. ΠΔ-ΑΠ 1182/17-2-2016 ΣΤΟΙΧ ΠΔ
Νομός: Ημαθίας
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 30 ΒΕΡΟΙΑ ΤΚ 59100
Τηλέφωνα: 2331022270 | 2331022510 | 2331074504 | 2331020951
Φαξ: 2331025275 | 2331062288
E-mail: pavlioslogosfm@yahoo.gr
Φορέας: 

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΑΟΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ

Διακριτικός τίτλος: ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΑΟΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ

Αντικαθιστά : 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Νομός: Ημαθίας

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο