Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/4059
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΥΠ. ΤΥΠ. 6731/Θ/1150/10.4.01
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Μη λειτουργών
Νομός: Ημαθίας
Φορέας: 

Ρ/Σ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διακριτικός τίτλος: Ρ/Σ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Αντικαταστάθηκε από: 

ΠΑΥΛΕΙΟΣ ΛΟΓΟΣ

Νομός: Ημαθίας

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο