Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/1899
Είδος εγγραφής: Στοιχεία φορέα
Επωνυμία φορέα: Ρ/Σ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Διακριτικός τίτλος: Ρ/Σ: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Σταθμός: 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Νομός: Ημαθίας

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Φορέων --> Λοιποί

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο