Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/4077
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΣ 106,7
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΒΝΛ107/03
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ 107/2.12.2003
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Μη ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 15331/25.10.07
Νόμιμη Συχνότητα Σύμφωνα με ΕΣΡ : 106,7 ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ/125/5.3.2012
Νομός: Πιερίας
Ταχυδρομική διεύθυνση: Τ. ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΥ 41 ΤΚ 60100 ΚΑΤΕΡΙΝΗ
Τηλέφωνα: 2351047546
Φαξ: 2351047546
Φορέας: 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΕΡΑΗΛΙΔΗΣ

Διακριτικός τίτλος: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΕΡΑΗΛΙΔΗΣ

Αντικαθιστά : 

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ

Νομός: Πιερίας

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο