Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/1917
Είδος εγγραφής: Στοιχεία φορέα
Επωνυμία φορέα: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΕΡΑΗΛΙΔΗΣ
Διακριτικός τίτλος: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΕΡΑΗΛΙΔΗΣ
Νομική μορφή φορέα: ΑΤΟΜΙΚΗ
Ταχυδρομική διεύθυνση: Τ. ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΥ 41 ΤΚ 60100 ΚΑΤΕΡΙΝΗ
Τηλέφωνα: 2351047546
Φαξ: 2351047546
Σταθμός: 

ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΣ 106,7

Νομός: Πιερίας

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Φορέων --> Λοιποί

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο