Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/4103
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: LOVE RADIO 88,2 ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΥΠ.Τ/215
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΥΠ. ΤΥΠ. 24851/Ε1/4586/6.12.2000
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Μη ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 13612/05.10.07 14671/18.10.07
Νόμιμη Συχνότητα Σύμφωνα με ΕΣΡ : 88,2 ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ/263/26.5.2009
Νομός: Λέσβου
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ 10 ΤΚ 811 00 ΜΥΤΙΛΗΝΗ
Τηλέφωνα: 2251037381 | 2251037382
Φαξ: 2251037380
Φορέας: 

ΧΡΥΣΑ ΜΠΑΛΤΑ

Διακριτικός τίτλος: ΧΡΥΣΑ ΜΠΑΛΤΑ

Αντικαθιστά : 

SKY FM

Νομός: Λέσβου

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Σχετιζόμενα έγγραφα: 


Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο