Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/4104
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: SKY FM
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΥΠ. ΤΥΠ. 24851/Ε1/4586/6.12.2000
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Νομός: Λέσβου
Φορέας: 

Ρ/Σ: SKY FM

Διακριτικός τίτλος: Ρ/Σ: SKY FM

Αντικαταστάθηκε από: 

LOVE RADIO 88,2 ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Νομός: Λέσβου

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο