Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/4125
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΡΑΔΙΟ ΑΙΟΛΟΣ
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΒΝΛ97/06
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ 97/20.11.06
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Μη ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 14515/17.10.07
Συχνότητα: 92,8 ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ
Νομός: Λέσβου
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 21 ΜΥΤΙΛΗΝΗ
Τηλέφωνα: 2251037811
Φαξ: 2251037813
Φορέας: 

Θ. ΧΑΤΖΗΜΗΤΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε

Διακριτικός τίτλος: Θ. ΧΑΤΖΗΜΗΤΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο