Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/1963
Είδος εγγραφής: Στοιχεία φορέα
Επωνυμία φορέα: Θ. ΧΑΤΖΗΜΗΤΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε
Διακριτικός τίτλος: Θ. ΧΑΤΖΗΜΗΤΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε
Νομική μορφή φορέα: ΟΕ
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 21 ΜΥΤΙΛΗΝΗ
Τηλέφωνα: 2251037811
Φαξ: 2251037813
Σταθμός: 

ΡΑΔΙΟ ΑΙΟΛΟΣ

Νομός: Λέσβου

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Φορέων --> Λοιποί

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο