Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/4137
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: CINAR FM
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΒΝΛ50/03
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ 50/8.7.2003
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 3902/02.04.08
Συχνότητα: 91,8 ΠΕΥΚΑΚΙΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
Νομός: Ροδόπης
Ταχυδρομική διεύθυνση: Α.ΜΑΝΕΣΗ 5 ΤΚ 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Τηλέφωνα: 6932216572 | 2541077968
Φαξ: 2531026001 | 2541077968
E-mail: cinarfm91.8@gmail.com
Φορέας: 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ "Ο ΠΛΑΤΑΝΟΣ"

Διακριτικός τίτλος: ΣΥΛΛΟΓΟΣ "Ο ΠΛΑΤΑΝΟΣ"

Αντικαθιστά : 

ΙΣΙΚ FM

Νομός: Ροδόπης

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο