Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/4138
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΙΣΙΚ FM
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ 50/8.7.2003
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Μη λειτουργών
Νομός: Ροδόπης
Φορέας: 

Ρ/Σ: ΙΣΙΚ FM

Διακριτικός τίτλος: Ρ/Σ: ΙΣΙΚ FM

Αντικαταστάθηκε από: 

CINAR FM

Νομός: Ροδόπης

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο