Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/4144
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΡΑΔΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗ 103,1
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ 88/17.10.2003
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Μη λειτουργών
Νομός: Ροδόπης
Φορέας: 

Ρ/Σ: ΡΑΔΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗ 103,1

Διακριτικός τίτλος: Ρ/Σ: ΡΑΔΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗ 103,1

Αντικαταστάθηκε από: 

ΡΥΘΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 103,1

Νομός: Ροδόπης

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο