Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/1982
Είδος εγγραφής: Στοιχεία φορέα
Επωνυμία φορέα: Ρ/Σ: ΡΑΔΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗ 103,1
Διακριτικός τίτλος: Ρ/Σ: ΡΑΔΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗ 103,1
Σταθμός: 

ΡΑΔΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗ 103,1

Νομός: Ροδόπης

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Φορέων --> Λοιποί

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο