Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/4145
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΡΑΔΙΟ ΦΑΣΜΑ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΥΠ.Τ/257
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΥΠ. ΤΥΠ. 18020/Ε1/3243/16.10.2000
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 14932/19.10.07
Συχνότητα: 94,0 ΝΥΜΦΑΙΑ
Νόμιμος Εκπρόσωπος: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ
Νομός: Ροδόπης
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΟΠΙΣΘΕΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΗΦΑΙΣΤΟΥ ΤΚ 691 00 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Τηλέφωνα: 2531072486 | 2531031356
Φαξ: 25310 26027
E-mail: radpar94@gmail.com
Φορέας: 

TWO Κ PROJECT ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Διακριτικός τίτλος: 2K PROJECT Ε.Π.Ε.

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο