Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/1983
Είδος εγγραφής: Στοιχεία φορέα
Επωνυμία φορέα: TWO Κ PROJECT ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Διακριτικός τίτλος: 2K PROJECT Ε.Π.Ε.
Νομική μορφή φορέα: ΕΠΕ
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΟΠΙΣΘΕΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΗΦΑΙΣΤΟΥ ΤΚ 691 00 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Τηλέφωνα: 2531072486 | 2531031356
Φαξ: 25310 26027
E-mail: radpar94@gmail.com
Σταθμός: 

ΡΑΔΙΟ ΦΑΣΜΑ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ

Νομός: Ροδόπης

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Φορέων --> Λοιποί

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο