Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/4149
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΠΑΤΡΙΔΑ ΤΟΡ 100,4
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΒΝΛ28/06
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ 28/20.3.06
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 15076/22.10.07
Συχνότητα: 100,4 ΣΤ. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ 14
Νομός: Ροδόπης
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΚΑΒΑΦΗ 20 ΤΚ69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Τηλέφωνα: 2531031892 | 2531084384
Φαξ: 2531027300
Φορέας: 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΗΠΟΥΡΟΣ

Διακριτικός τίτλος: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΗΠΟΥΡΟΣ

Αντικαθιστά : 

ΡΑΔΙΟ ΣΦΑΙΡΑ 100,4

Νομός: Ροδόπης

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο