Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/4150
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΡΑΔΙΟ ΣΦΑΙΡΑ 100,4
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΕΣΡ 28/20.3.06
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Μη λειτουργών
Νομός: Ροδόπης
Φορέας: 

Ρ/Σ: ΡΑΔΙΟ ΣΦΑΙΡΑ 100,4

Διακριτικός τίτλος: Ρ/Σ: ΡΑΔΙΟ ΣΦΑΙΡΑ 100,4

Αντικαταστάθηκε από: 

ΠΑΤΡΙΔΑ ΤΟΡ 100,4

Νομός: Ροδόπης

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο