Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/4157
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: FACE FM 95,6
Αριθμός Μητρώου Σταθμού (ΑΜΣ): 1163
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΥΠ. ΤΥΠ. 669/E1/15.1.2001
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Μη λειτουργών
Νομός: Σάμου
Φορέας: 

Ρ/Σ: FACE FM 95,6

Διακριτικός τίτλος: Ρ/Σ: FACE FM 95,6

Αντικαταστάθηκε από: 

ΑΝΕΜΟΣ

Νομός: Σάμου

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο