Για να παραπέμψετε στο παρόν τεκμήριο παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα παρακάτω αναγνωριστικά: http://hdl.handle.net/20.500.12039/4156
Είδος εγγραφής: Στοιχεία σταθμού
Ονομασία σταθμού: ΑΝΕΜΟΣ
Αρ. Μητρώου ΕΣΡ (Αρ. Φακέλου): ΥΠ.Τ/386
Στοιχείο νομιμοποίησης: ΥΠ. ΤΥΠ. 669/E1/15.1.2001
Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός
Κατάσταση: Λειτουργών
Φυσιογνωμία προγράμματος: Μη ενημερωτικός
Φυσιογνωμία προγράμματος Αριθμ. Απόφ./Πρωτοκόλλου: 14930/19.10.07
Νόμιμη Συχνότητα Σύμφωνα με ΕΣΡ : 95,6 ΜΠΟΥΡΝΙΑΣ/277/27-5-2008
Νομός: Σάμου
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΟΠΙΣΘΕΝ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ - ΤΚ83100 - ΣΑΜΟΣ
Τηλέφωνα: 2273089100
Φαξ: 2273089100
Φορέας: 

ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΣΑΜΟΥ ΕΠΕ

Διακριτικός τίτλος: ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΣΑΜΟΥ ΕΠΕ

Αντικαθιστά : 

FACE FM 95,6

Νομός: Σάμου

Μέσο: Ραδιοφωνικός Σταθμός

Σχετιζόμενα έγγραφα: 
Εμφανίζεται στις Ομάδες Τεκμηρίων:Καρτέλες Σταθμών --> Καρτέλες Σταθμών

Ψηφιακά Αρχεία
Δεν υπάρχουν ψηφιακά αρχεία για αυτό το τεκμήριο